FARKTEL

Farktel.net Kurumsal Toplu SMS Sistemi

(0532)203 32 74

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2014 FARKTEL, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.